• GRAFIK PENDIDIKAN PEGAWAI B4T TAHUN 2015

 

  • GRAFIK JENIS KELAMIN PEGAWAI B4T TAHUN 2015Jenis Kelamin

 

  • GRAFIK GOLONGAN PEGAWAI B4T TAHUN 2015

 

  • GRAFIK ESELON, FUNGSIONAL, PELAKSANA PEGAWAI B4T TAHUN 2015